آداب غذایی
  • اگر آداب غذا خوردن را سر میز و سفره بدانیم و اصول درستی داشته باشیم، فرد محترم و باادبی به نظر خواهیم رسید و معاشرت‌هایمان لذت‌بخش‌تر خواهند شد چرا که نحوه غذا خوردن ما در مهمانی ها و مجالس رسمی می تواند تاثیر بسیار زیادی را بر روی اطرافیان داشته باشد.