امور اقتصادی و دارایی
 • رئیس جمهور جبران عقب‌ماندگی‌ها در رشد اقتصادی و همچنین برداشتن گام‌های بلند برای استقلال اقتصادی کشور را نیازمند «مدیریت کارآمد و تحول‌خواه» به ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور دانست.

 • خاندوزی در مراسم آغاز بهره‌برداری از سامانه‌های کاربردی وزارت اقتصاد تأکید کرد:

  ​وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم آغاز بهره‌برداری از چهار سامانه کاربردی وزارت اقتصاد با اشاره به اهمیت توسعه خدماتی از قبیل چک، سفته و برات الکترونیکی در افزایش شفافیت در اقتصاد کشور اظهار داشت: کاهش نااطمینانی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری از عناصر اعتقادی ما در اقتصاد است و هر قدر بتوانیم فرمول‌های تعامل دولت و بخش خصوصی، بخش تعاونی و سایر بخش‌های اقتصادی را با چشم‌انداز پایدارتری به پیش ببریم، حتماً کمک خواهد کرد که سرمایه‌گذاری‌ها با چشم‌انداز بلندمدت انجام شود.

 • در نخستین جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد صورت گرفت؛

  در نخستین جلسه اصلی کمیسیون اقتصاد در دولت سیزدهم، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب به عنوان رییس و نایب رییس کمیسیون تعیین شدند.

 • در حاشیه پرداخت سود سهام عدالت؛

  حسن روحانی به وزیر اقتصاد دستور داده تا موضوع پرداخت سود سهام عدالت را پیگیری کند، درست نقطه مقابل نظر دو رئیس کمیسیون مجلس که معتقدند سود نباید نقدی توزیع شود؛ در حالیکه این حق مردم است.

 • بانک مرکزی:

  بانک مرکزی اعلام کرد: قراردادهای فاینانسی که در ماه های اخیر مذاکره شده است، وام هایی هستند که به اتکای تضمین دولت اعطا می شوند و در آنها «هیچ نوع وثیقه ای» غیر از «تضمین دولت» در نظر گرفته نشده است.

 • مدیرعامل بانک سپه ؛

  مدیرعامل بانک سپه ضمن تشریح ویژگی های نظام تأمین مالی کشور و همچنین چالش های پیش روی این نظام، به بیان راهکارها و پیش نیازهای مورد نیاز برای فراهم شدن زمینه کاهش نرخ سود بانکی پرداخت.