لنت ترمز لیفان
  • ممکن است برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در زمان رانندگی وقتی پدال ترمز را فشار می‌دهید، صداهای غیرطبیعی یا ناهنجاری بشنوید که موجب نگرانی شما شود. این نگرانی کاملا درست است. زیرا در اغلب موارد این صداها، هشداری درباره اتمام لنت ترمز است.