محور سولقان
  • به دلیل وضعیت هوای شهر تهران؛

    معاون فرماندار تهران گفت: با توجه به هشدار نارنجی بارشهای رگباری در تهران، شهروندان از تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها از جمله محدوده رودخانه کن خودداری کنند.