پرسپوليس ایران
  • گل محمدی:

    گل محمدی گفت: خیلی ها شاید الان به ما حمله کنند اما حس و حال را باید از نقل و انتقالات داشتند. فشاری که به خودشان می آورند را باید آن زمان می آوردند. الان یادشان افتاده که این اتفاقات رخ داده است. باید از قبل این فکر را می کردند.