رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون که مسئله موشکی ایران باعث دغدغه خاطر برخی از کشورها شده است، باید گفت که دلیل این…

از سوی روحانی؛

گزارش های رسانه ای از ورود نظامیان ترکیه به مرکز شهر عفرین سوریه و به دست گرفتن کنترل آن حکایت دارد.

قاضی کشکولی:

قاضی کشکولی گفت: حکم دادگاه محمد ثلاث قاتل 3 مأمور نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران ظرف 7روز صادر می شود.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: بیمار شدن محمدجواد ظریف باعث شده تا تمامی دیدارهایش لغو شود.