رهبر انقلاب گفتند: وابستگی سیاسی به برکت انقلاب از بین رفت اما رفع وابستگی‌های دیگر سخت است.

روحانی

رییس جمهور در دیدار وزیر خارجه ازبکستان گفت: ما به ازبکستان به عنوان یک دولت دوست در گذشته و آینده می نگریم جمهوری…

محکومیت رئیس جمهور سابق؛

بنا بر اعلام رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، طبق گزارش ادعایی دیوان محاسبات، رئیس جمهور دولت دهم در سال ۸۸ محکوم به جبران…

وزیر کشور؛

رحمانی فضلی گفت:زمانی که دولت یازدهم بر سر کار آمد شاهد شرایط نابسامانی طبق آمارها و ارقام بودیم به طوری که تورم به 45…