علی لاریجانی گفت : آمریکا در زمینه هدف قراردادن کشتی ها سابقه دارد و در جنگ جهانی کشتی‌های خود را در نزدیکی‌های ژاپن…

هیئتی بلندپایه از حماس به ریاست صالح عاروری با سید محمود علوی در بیروت دیدار کرد .

رحمانی فضلی :

وزیر کشور در جلسه شورای اجتماعی کشور گفت : پیوست اجتماعی ضرورت عقلی، عینی و اجتماعی دارد .

علی لاریجانی در مورد جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت توضیحانی ارائه داد .