استاندار تهران گفت: سامان دهی بازار در موضوع قاچاق کالا و ارز باید در اولویت باشد اما نباید در این مسیر دچار اشتباه…

سردار اشتری:

فرمانده نیروی انتظامی گفت: از مردم می‌خواهیم که برای دریافت ویزا به محل‌های که از قبل پیش‌بینی شده و مورد تایید است…

وزیر پیشنهادی صنعت:

سرپرست وزارت صنعت گفت: نوسانات ارز، اگر ثبات در تصمیم گیری ها در آن لحاظ شود یک فرصت طلایی برای صادرات است؛ البته در…

جهانگیری در مراسم روز ملی صادرات:

معاون اول رئیس جمهور گفت: تحریم آمریکا یک تصمیم سیاسی و اقتصادی صرفا علیه حکومت و دولت ایران نیست، بلکه بر علیه ملت…