مهدی ساسانی گفت: برخی افراد اظهار نظرشان روی بازار تاثیر می گذارد و عمدی یا سهودی شرایط را به گونه ای ایجاد کرده اند…

سخنگوی دولت:

سخنگوی دولت گفت: در ابتدای دولت صف‌های طولانی و معطلی مردم برای تهیه برخی کالاهای اساسی را شاهد بودیم، اما امروز کرامت…

رئیس اتاق اصناف تهران:

قاسم نوده فراهانی گفت: ۲۵ قلم کالا توسط معاون اول رئیس جمهور اعلام شده که نرخ های آنها باید ثابت بماند یا کاهش پیدا…

رئیس‌جمهور ضمن تاکید بر ضرورت همکاری تمام مدیران با وزارت اقتصاد برای رفع کسری بودجه بدون آثار تورمی، خواستار تداوم…

پیوندها

` کد جایگاه