معاون اول رئیس جمهور گفت: مردم صاحبان اصلی انقلاب هستند و آنان ولی نعمت ما هستند و ما هرچه داریم از مردم داریم و باید…

ظریف:

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: رابطه ما با مردم عراق تصنعی نیست که بخواهیم مخفیانه به این کشور سفر کنیم.

استاندار تهران:

استاندار تهران گفت:مهمترین رکن توسعه هر کشوری نیروی انسانی آن کشور است، اگر شهرداری‌های مختلف تهران زمینی را واگذار…

علی ربیعی:

وزیرسابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ گفت: اشتراکات ارزشی موثرترین نیاز توسعه اجتماعی است.