سال تحصیلی جدید در حالی اولین هفته خود را پشت سر گذاشته که همچنان موج انتقادهای تند و تیز شهروندان و والدین و حتی…

ظریف:

وزیر خارجه جمهوری اسلامی بیان کرد بسیج منابع با هدف مقابله مشترک با چالش بزرگی مانند کرونا از ضرورت برخوردار است.

صبح امروز چند طرح ملی در حوزه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت وزارت ورزش و جوانان افتتاح شد.

خطیب زاده در واکنش به سخنرانی پادشاه سعودی:

خطیب زاده در واکنش به سخنرانی ضدایرانی پادشاه سعودی بیان کرد شکست های مستمر میدانی و سیاسی در یمن، عربستان را به هذیان…