در گفت و گو با خبرگزاری مرور نیوز مطرح شد

سرویس بین الملل - سفیر الجزایر در تهران مرگ عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور این کشور را تکذیب کرد.