نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین:

نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه هنوز تحریم‌ها برداشته نشده است و کشور تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دارد،…

رئیس اتاق ایران خبر داد:

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از توانایی کشورمان برای تسلط بر بازارهای صادراتی فن‌آوری اطلاعات در عراق و…

بیستمین جلسه هیأت نمایندگان دوره هشتم اتاق ایران با حضور هیات رئیسه، اعضای هیأت نمایندگان و وزیر اقتصاد و دارایى آغاز ش…

رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد

رئیس اتاق بازرگانی ایران وجود نهادهای قضایی سالم و کارا را یکی از پایه‌های سرمایه گذاری و حرکت به سمت توسعه اقتصادی دان…