سخنگوی قوه قضاییه درخصوص آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون گفت: حکم ایشان صادر و پس از تأیید در حال اجراست.

به گزارش مرور نیوز،  غلامحسین اسماعیلی ، سخنگوی قوه قضاییه در دوازدهمین نشست خبری خود درخصوص آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون و اعتراضات وی به حکم صادره گفت: حکم ایشان صادر و پس از تأیید در حال اجراست.

وی خاطرنشان کرد: در فرآیند قضایی داشتن نسبت خانوادگی با مقامات نه امتیازی محسوب شده و نه مانعی برای رسیدگی قضایی محسوب می شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این پرونده در تمام مراحل رسیدگی حدود ۱۰ قاضی رای و نطر نهایی داده اند و دلایل کافی وجود دارد و برخی متهمان اقرار دارند و مدارک و مسندات قانونی وجود دارد و این پرونده متهمان متعدد داشته و برخی هنوز پرونده شان در داسرا مفتوح است و نسبت به ۷ نفر در دادگاه بدوی رای صادر شده که از این میان ۲ نفر برائت پیدا کردند.

اسماعیلی با اشاره به این مطلب که در دادگاه تجدیدنظر هم یک نفر تبرئه شده است گفت: حکم ۲ نفر تغییری نکرد و برای یک نفر بخشی از محکومیت تقلیل یافت و برای فریدون هم حکم تقلیل یافته است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز