رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری گفت: اغلب سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری اگر کمک شهرداری در ارجاع پروژه به آن‌ها نباشد زیان‌ده هستند و این اقدام برای آن‌ها سرشار از خیرات و برکات است.

به گزارش مرور نیوز،  زهرا صدراعظم نوری ، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در موافقت با لایحه عرضه سهام شرکت ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه در بازار سرمایه اظهار کرد: مهم‌ترین حسن اینکار شفافیت است؛ از این طریق تمام گزارشات مالی آن‌ها دقیق می‌شود و این اقدام یک اقدام رو به جلو و سودمند است.

وی ادامه داد: در عین حال همه می‌دانیم که اغلب سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری اگر کمک شهرداری در ارجاع پروژه به آن‌ها نباشد زیان‌ده هستند و این اقدام برای آن‌ها سرشار از خیرات و برکات است.

نوری گفت؛ ممکن است این امکان برای همه سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری نباشد اما می‌شود تعدادی از آن‌ها را وارد بورس کرد، حتما بین سازمان‌های شهرداری تعدادی حساب و کتاب شفاف دارند که بتوانند وارد به بورس شوند.

او ضمن موافقت با این لایحه تاکید کرد که شاید در ابتدای ورود این سازمان‌ها به بورس محدودیت‌هایی ایجاد شود اما در نهایت برای شهر و شهروندان سودمند خواهد بود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز