عضو شورای اسلامی شهر تهران درخصوص موضوع شهید زدایی در خیابان ها و کوچه ها گفت: براساس آنچه به ما اعلام شده است مشخص شد که اطلاعات منتشر شده در برخی رسانه ها واهی و غیر صحیح بوده است.

به گزارش مرور نیوز،  حسن رسولی ، عضو شورای اسلامی شهر تهران در خلال دستور جلسه امروز (19 آبان) شورای شهر تذکری آیین نامه ای را اعلام کرد.

وی در تذکرش گفت: بیش از یک ماه قبل موضوعی در رسانه ها مطرح شد با این اتهام که گویا مدیریت شهری تلاش بر شهید زدایی از خیابانها و کوچه های شهر تهران دارد.

حسن رسولی ادامه داد: آقای اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از سوی رئیس شورای شهر تهران  مسؤول رسیدگی به این موضوع شدند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: براساس آنچه به ما اعلام شده است مشخص شد که اطلاعات منتشر شده در برخی رسانه ها واهی و غیر صحیح بوده است.

وی ادامه داد: من به آقای اعطا و شما که رییس شورای شهر هستید تذکر می دهم با توجه به گذشت یک ماه از این مصوبه و با توجه به آماده شدن گزارش موضوعه این گزارش را بدون کم و کاست منتشر کنید.

محسن هاشمی در واکنش به سخنان حسن رسولی گفت: این گزارش آماده شده است و به طور قطع به زودی به سمع و نظر مردم خواهد رسید.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز