اعضای شورای شهر به تغییر نام 15 خیابان و کوچه در تهران رأی موافق دادند.

به گزارش مرور نیوز، در جلسه امروز شورای شهر تهران موضوع سی‌وسومین صورت جلسه مصوبات کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر تهران بررسی شد. 

در این صورتجلسه تغییر نام 15 کوچه، خیابان و بوستان، مطرح شد که همه 16 عضو حاضر در صحن شورا به این صورتجلسه رای موافق دادند. 

براساس این مصوبه بوستان بی‌نام در خیابان شهید عبقری به بوستان پدر، خیابان شهید باهنر به خیابان شهید حمید باکری، کوچه سوم غربی در جنت‌آباد شمالی به شهید مجید رستمی،‌ بوستان اقاقیا به امدادگر و ایستگاه 63 آ تش‌نشانی به ایستگاه شهید سیداحسان جامعی تغییر نام داشتند. 

همچنین 11 کوچه و خیابان در بزرگراه امام رضا (ع) به اسم تندر با شماره‌های مختلف نامگذاری شدند که محسن هاشمی رئیس شورای شهر گفت: تندر نام موشک است و آیا می‌خواهید با این نام اسم کوچه‌ها را تغییر دهید که حجت نظری عضو کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران گفت: بانک نام داریم و براساس این بانک نام‌ها را انتخاب می‌کنیم. 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز