آرای محکومیت متهمان پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت مهر ماندگار ابلاغ شد.

به گزارش مرور نیوز، آرای محکومیت متهمان پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت مهر ماندگار  ابلاغ شد و محکومان برای اجراى حکم تحت الحفظ به واحد اجراى احکام دادسراى امور اقتصادى اعزام شدند.

اعلام آراء محکومیت متهمان پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت مهر ماندگار ابلاغ شد و صبح امروز آرای محکومیت متهمان پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت مهر ماندگار ایلام از سوی شعبه چهارم به آن‌ها ابلاغ شد.

احکام محکومیت متهمان این پرونده به شرح زیر است:

 سید احسان الله میرزاباقرى برزى فرزند سیداکبر به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى کشور به تحمل سه سال حبس و رد مال و جزاى نقدى معادل دو برابر اموالى که از طریق مذکور بدست آورده، محکوم شده است.

بهروز پورانى فرزند سیف الله به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى کشور به تحمل سه سال حبس، رد مال و جزاى نقدى معادل دو برابر اموالى که از طریق مذکور بدست آورده، محکوم و در مورد اتهام مشارکت در کلاهبردارى با توجه به اصل رضایت محضرى شاکى و اینکه عمل فوق فاقد ارکان متشکله بزه کلاهبردارى بوده است، تبرئه گردید.

هوتن یوسفیان فرزند احمدعلى به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى کشور به تحمل دو سال حبس، رد مال و جزاى نقدى معادل دو برابر اموالى که از طریق مذکور بدست آورده، محکوم شده است.

محسن خوشبخت به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى کشور به تحمل دو سال حبس، رد مال و جزاى نقدى معادل دو برابر اموالى که از طریق مذکور بدست آورده، محکوم شده است.

غلامرضا ارجمندى فرزند جعفر به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى کشور به تحمل سه سال حبس، رد مال و جزاى نقدى معادل دو برابر اموالى که از طریق مذکور بدست آورده، محکوم شده است.

عدنان ملائی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى کشور به تحمل دو سال حبس، رد مال و جزاى نقدى معادل دو برابر اموالى که از طریق مذکور بدست آورده، محکوم شده است.

محمدحسین کریم زاده فرزند سیدعباس به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى کشور به تحمل دو سال حبس، رد مال و جزاى نقدى معادل دو برابر اموالى که از طریق مذکور بدست آورده، محکوم شده است.

عباس شکربیگى فرزند سید کاظم به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى کشور به تحمل یکسال حبس، رد مال و جزاى نقدى معادل دو برابر اموالى که از طریق مذکور بدست آورده، محکوم شده است.

على عزیزیان فرزند سید على به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى کشور به تحمل شش ماه حبس، رد مال و جزاى نقدى معادل دو برابر اموالى که از طریق مذکور بدست آورده، محکوم شده است.

شهاب حسنى فرزند احمد به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى کشور به تحمل دو و نیم سال حبس، رد مال و جزاى نقدى معادل دو برابر اموالى که از طریق مذکور بدست آورده، محکوم شده است.

سمیه بختیارى فرزند محمدرضا و تیمور ناصرى فرزند على اکبر هر دو به اتهام اصل ٣٧ قانون اساسى راى بر برائت صادر گردیدند.

گفتنی است، بر اساس نظریه اداره دعاوى حقوقى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، نظر به مانده مبلغ سپرده مشتریان و مجموع سپرده‌هاى تودیعى نزد سیستم بانکى، وجوه مربوطه به عنوان کلان محسوب نگردیده و مشمول تبصره یک ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادى کشور محاسبه گردیده است.

این افراد علاوه بر محکومیت‌های فوق، از هرگونه خدمات دولتى به استناد تبصره چهار ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادى کشور محکوم گردیدند.

بنابراین گزارش، با توجه به جرایم متعدد از طرف هیات مدیره و ارکان شرکت مهر ماندگار ایلام که موجب ضرر و زیان عدیده اى به شرکت و اعضاى آن گردیده به نحوى که امکان ادامه فعالیت شرکت را غیرممکن نموده و با توجه به تقاضاى مورخ ٩٨.٧.٣ مدیر حقوقى سازمان مرکزى تعاونى روستایى ایلام به استناد بند الف ماده ٢٠ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢، حکم به انحلال شرکت و رد مال و پرداخت سپرده هاى سپرده گذاران وفق آخرین ترازنامه شرکت صادر و اعلام مى‌گردد.

با توجه به اینکه حکم صادره قطعى است، محکومان، تحت الحفظ جهت اجراى حکم به واحد اجراى احکام دادسراى امور اقتصادى اعزام شدند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز