رییس همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری گفت: توجه نکردن به بهره وری به معنای هدر رفت امکانات محدود است به عنوان نمونه می توان از نقش بهره وری در مدیریت شهری سخن به میان آورد.

به گزارش مرور نیوز،  مرتضی الویری ، رییس شورای عالی استان ها و رییس همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری در آستانه برگزاری اولین همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده یک سوم رشد اقتصادی از ناحیه  ارتقا بهره وری صورت گیرد و لذا اهمیت و ضرورت بهره وری از همین ابتدا قابل درک است.

الویری در ادامه افزود: در شرایط امروز که تحریم ها رشد اقتصادی را دچار چالش کرده توجه به ارتقا بهره وری بسیار ضروری است. تجربیات فراوانی نیز در این زمینه وجود دارد که به اشتراک گذاشتن این تجربیات می تواند نقش مهمی در ارتقا بهره وری در مدیریت شهری ایفا کند.

رییس شورای عالی استانها با بیان اینکه یکی از مواردی که در آغاز راه ارتقا بهره وری باید مدنظر قرار گیرد تربیت نیروی انسانی خلاق است گفت: لذا تربیت نیروی انسانی باید از حافظه محور به خلاقیت محور سوق پیدا کند چرا که در آینده این منابع هستند که پایان می پذیرند اما خلاقیتها باقی خواهند ماند. در چنین شرایطی است که  می توانیم ضرایب رشد اقتصادی را بیشتر به وجود بیاوریم.

رییس همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری گفت: توجه نکردن به بهره وری به معنای هدر رفت امکانات محدود است به عنوان نمونه می توان از نقش بهره وری در مدیریت شهری سخن به میان آورد. امروزه در حوزه پسماند با بهره وری می توان در کاهش تولید زباله، جدا سازی از مبدا و در نهایت در سلامت جامعه اثر گذار بود. همچنین این امر در کاهش آلودگی هوا با کاهش سفرهای بین شهری و استفاده بهینه از حمل و نقل عمومی نیز اثر گذار خواهد بود. به بیان دیگر با استفاده از بهره وری درهمه حوزه ها می توانیم بهره گیری بیشتری از زندگی شهری داشته باشیم.

رییس شورای عالی استانها همچنین افزود: در حال حاضر مدیریت شهری در حوزه شاخص ارتقا بهره وری در نقطه صفر است چرا که تا قبل از این، اقدامات مناسبی صورت نگرفته برگزاری اولین همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری می تواند نقطه آغازی باشد برای تسریع در به کار گیری روش‌هایی که منجر به ارتقا بهره وری می شود.

بر اساس گزارش معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، همایش ملی بهره وری در مدیریت شهری چهارشنبه ششم آذر ماه در مرکز همایش‌های رایزن برگزار می‌شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز