عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: ضرورت دارد شهرداری تهران بودجه های خود را به سمت اقدامات فرهنگی سوق بدهد و این را همه ما باید صحبت کنیم.

به گزارش مرور نیوز،  ناهید خداکرمی عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز شورا با اشاره به روز جهانی ایدز گفت: در شش ماهه اول امسال هزار مورد جدید ایدز شناسایی شده است.

خداکرمی گفت: به مجموعه مدیریت شهری که همواره حمایت های خوبی داشته است تذکر می دهم که نسبت به حمایت هر چه بیشتر از موضوعات آگاهی بخشی به جوانان قدم بردارد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: ضرورت دارد شهرداری تهران بودجه های خود را به سمت اقدامات فرهنگی سوق بدهد و این را همه ما باید صحبت کنیم.

وی افزود: این کشتی اگر سوراخ باشد و شکستگی آن پنهان شود همه را غرق خواهد کرد و باید این موضوع شناسایی شود

خداکرمی گفت: اداره کل فرهنگی اجتماعی و ستاد سمن ها درخصوص آگاهی بخشی و توانمندسازی جوانان باید قدم‌های بهتری برداشته شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: نباید ترسید از اینکه به جوانان درباره رفتارهای پر خطر و روش محافظت از خودشان تذکر بدهیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز