معاون وزارت ورزش ورزش و جوانان با استقبال از موضوع پیگیری جرایم ورزشی در سطح بین الملل، گفت: وزارت ورزش و جوانان نیز حاضر به هرگونه همکاری با پلیس بین الملل است.

به گزارش مرور نیوز،  سردار هادی شیرزاد ، رییس پلیس بین‌الملل ناجا در دیدار با معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: یکی از وظایف پلیس بین الملل ناجا مبارزه با فساد، شرط‌ بندی و پولشویی در سطح ورزش بین‌المللی است، از این رو، نیروی انتظامی می‌تواند با وزارت ورزش همکاری کند.

رییس پلیس بین‌الملل ناجا افزود: تشکیل کارگروه مشترک پلیس بین‌الملل ناجا ‌و وزارت ورزش و جوانان با هدف همفکری و تشریک مساعی، بستری مناسب و اثر گذار برای پیشبرد ورزش همگانی کشور به ویژه ارتقاء سطح آمادگی جسمانی کارکنان ناجاست.

معاون وزارت ورزش ورزش و جوانان نیز با استقبال از موضوع پیگیری جرایم ورزشی در سطح بین الملل، گفت: وزارت ورزش و جوانان نیز حاضر به هرگونه همکاری با پلیس بین الملل است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز