سخنگوی ناجا گفت: عوامل انداختن یک کودک کار در یطل زباله با تنگ شدن عرصه به خود نهایتا امروز صبح خود را به دستگاه های امنیتی معرفی کردند.

به گزارش مرور نیوز،  سردار احمد نوریان ، سخنگوی ناجا گفت: به دنبال انتشار کلیپی در فضای مجازی و تشویش اذهان عمومی مبنی بر انداختن یک کودک کار توسط چند نفر در سطل زباله در کرج با تاکید فرمانده ناجا و پیگیری عوامل انتظامی استان البرز، افراد خاطی با تنگ شدن عرصه به خود نهایتا امروز صبح (11 آذر) خود را به دستگاه های امنیتی معرفی کردند.

گفتنی است  روز گذشته کلیپی مبنی بر آزار یک کودک زباله گرد در فضای مجازی دست به دست شد؛ در این کلیپ فردی کودک زباله گرد را به درون سطل زباله بزرگ اهنی در کنار خیابان هل داد وانداخت و سپس با تعدادی دیگر کودک را مورد استهزا و خنده قرار دادند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز