رئیس پلیس بین الملل ناجا گفت: روز دوشنبه یازدهم آذر ماه ۳ نفر از محکومان به حبس در قطر، در چار چوب توافق به عمل آمده توسط ماموران بدرقه قطر به تهران منتقل و تحویل مقامات قضائی کشور شدند.

به گزارش مرور نیوز،  سردار هادی شیرزاد،  رئیس پلیس بین الملل ناجا گفت: طی ماموریت هیئت اعزامی نیروی انتظامی در مرداد ماه سال جاری به سرپرستی اینجانب به کشور قطر، در دیدار با رئیس پلیس آن کشور، انتقال تعدادی از محکومان به حبس ایرانی درخواست، که مورد توافق طرفین قرار گرفت.  

رئیس پلیس بین الملل ناجا گفت:  با پیگیری موضوع، روز دوشنبه یازدهم آذر ماه ۳ نفر از محکومان به حبس، در چار چوب توافق به عمل آمده توسط ماموران بدرقه  قطر  به تهران منتقل و تحویل مقامات  قضائی کشور شدند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز