با حکم فرمانده نیروی انتظامی، سرهنگ خلبان محمد نیک نژاد به سمت فرمانده هوا ناجا منصوب شد.

به گزارش مرور نیوز، با حکم سردار حسین اشتری ، فرمانده نیروی انتظامی، سرتیپ دوم پاسدار حبیب الله جانثاری به سمت معاون تربیت و آموزش ناجا منصوب شد.

سردار جان نثاری پیش تر جانشین فرمانده یگان‌های ویژه ناجا بود.

همچنین سرهنگ خلبان محمد نیک نژاد به سمت فرمانده هوا ناجا منصوب شدند، پیش تر سردار حسینعلی مستأجران فرمانده هواناجا بود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز