دبیر جدید ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با بیان اینکه ایجاد عدالت از رسالت‌های قوه قضائیه است گفت: در تبیین دستاوردهای اجرای عدالت در جنبه‌های بیرونی شاید کم کاری‌هایی صورت گرفته است به طوری که رهبری هم در بیانیه گام دوم انقلاب به این موضوع اشاره کردند.

به گزارش مرور نیوز،  علی باقری کنی ، دبیر جدید ستاد حقوق بشر در مراسم معارفه خود به عنوان دبیر جدید ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه اظهار کرد: امیدوارم با تلاش و کوشش بتوانم به آیت الله رییسی جهت انجام وظایف خود کمک کنم.

وی افزود: در حوزه بین‌الملل بر اساس مفاد اصل ۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه مسئول پشتیبانی از حقوق فردی و جمعی ملت ایران است. این موضوع به قدری اهمیت دارد که رهبری هم بر دفاع از حق مردم در عرصه بین‌الملل تاکید ویژه داشتند. تلاش می‌کنیم؛ از جسارت طرف‌های خارجی به حقوق ملت ایران جلوگیری کنیم.

باقری کنی با بیان اینکه ایجاد عدالت از رسالت‌های قوه قضائیه است گفت: در تبیین دستاوردهای اجرای عدالت در جنبه‌های بیرونی شاید کم کاری‌هایی صورت گرفته است به طوری که رهبری هم در بیانیه گام دوم انقلاب به این موضوع اشاره کردند. یکی از عرصه‌ها در مناسبات خارجی همین موضوع است که باید لحاظ شود.

دبیر جدید ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: حقوق بشر یک حقیقت برخاسته از مبانی دینی ما است. مؤلفه نرم قدرت ملی است و به همین جهت ابزار و بازیچه نیست و در همه عرصه‌ها جاری است. حقوق بشر را یک کالای لوکس نمی‌دانیم که هنگام تبلیغات انتخاباتی به عنوان دکور از آن استفاده کنیم و بعد به دست فراموشی بسپاریم.

وی ادامه داد: الگوی حقوق بشر ما برگرفته از موازین اخلاقی و شرعی و دینی است. نگاه ما به حقوق بشر یک نگاه مبنایی است و ابزاری نیست. نگاه ما و آمریکایی‌ها به حقوق بشر کاملاً متفاوت است چرا که حقوق بشر مبنای سیاست ما است.

باقری کنی تصریح کرد: حقوق بشر یک مسئله دو وجهی است که هم جنبه فرصت زایی و هم تهدید دارد.

اگر از بیرون به این موضوع نگاه کنیم بحث تهدید زایی به نظر می‌رسد، اگر نگاه این باشد باید یا تعامل کنیم و یا در نظر نگیریم. اما اگر از درون به حقوق بشر نگاه کنیم نه تنها تهدیدزا نیست بلکه فرصت زامحسوب می‌شود. البته این شروطی دارد که یکی از آنها این است که خود را مجهز کنیم.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه تصریح کرد: باید بر مبنای باورهای دینی و ارزش‌های انقلاب و منطبق بر مسائل و چارچوب‌های نظام کالاها و نرم‌های حقوق بشری منطبق با روز تولید کنیم.

باقری کنی ادامه داد: حقوق‌بشر اسلامی وقتی محقق می‌شود که یک نگاه حداکثری به وظایف دستگاه‌های حکومتی و مجریان داشته باشیم. رهبری تاکید کردند که تمامی مسئولان نظام باید از حرص بری باشند.

وی تصریح کرد: ستاد حقوق بشر نماد عقلانیت حکمرانی جمهوری اسلامی است چرا که از سه قوه مسولانی در آن دخیل هستند با موضوع حقوق بشر را پیگیری کنند.

باقری کنی ادامه داد در چهار دهه فعالیت آقای لاریجانی به یاد ندارم که ایشان جایی تودیع شده باشند و تعبیر بنده این است که ایشان مدیر مؤلف در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز