ادامه دادگاه رسیدگی به اتهامات جهانبانی و صالحی چهارشنبه برگزار می شود.

به گزارش مرور نیوز، ادامه دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده بانک سرمایه فردا چهارشنبه 18 دی در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار خواهد شد.

قرار است در جلسه فردا به اتهامات جهانبانی و صالحی از متهمان این پرونده رسیدگی شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز