معاون اداری و مالی صندوق بازنشستگی از واریز نوبت سوم وام ۷ میلیون تومانی بازنشستگان به حساب ۲۵ هزار نفر از واجدین شرایط تا پایان امشب خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، امین پورذاکری، معاون اداری و مالی صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: نوبت سوم وام ضروری ۷ میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران واجد شرایط تا پایان امشب (چهارشنبه) به حساب این افراد واریز خواهد شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری ، نوبت نخست وام ضروری ۲۲ آبان ماه و نوبت دوم نیز ۲ دی ماه امسال به حساب واجدین شرایط دریافت وام، واریز شده بود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز