معاون اداری و مالی صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: نوبت سوم وام ضروری بازنشستگان و وظیفه بگیران واجد شرایط واریز شد.

به گزارش مرور نیوز، امین پور ذاکری، معاون اداری و مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: نوبت سوم وام ضروری ۷ میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران واجد شرایط به حساب این عزیزان واریز شده است.

وی تصریح کرد: نوبت نخست وام ضروری ۲۲ آبان ماه و نوبت دوم نیز ۲ دی ماه امسال به حساب واجدین شرایط دریافت وام، واریز شده بود که نوبت سوم نیز با تأمین اعتبار واریز شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز