ثبت نام آزمون فلوشیپ پزشکی سال ۹۹ از ۵ بهمن ماه جاری از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی آغاز خواهد شد.

به گزارش مرور نیوز، مرحله کتبی  آزمون فلوشیپ پزشکی سال ۹۹ وفق مصوبات شـورای آموزش پزشکی و تخصصی به صورت متمرکز و الکترونیک ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۹ خرداد ۹۹  و مرحله شفاهی این آزمون نیز در روزهای ۲ تا ۴ تیرماه ۹۹ در یکی از دانشگاه های سطح تهران برگزار می شود.

بنا بر اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی ،‌ در این دوره محدودیت سنی جهت شرکت در آزمون وجود ندارد و انجام مراحل ثبت نام از طریق سایت این مرکز  و بررسی مدارک نیز توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی انجام می شود.

داوطلبان واجد شرایط که در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی تشریح شده است،‌می توانند از تاریخ ۵ بهمن تا ۱۸ بهمن ۹۸ با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی و با توجه به رشته تخصصی پیشنیاز و در نظر گرفتن وضعیت شرکت در آزمون (عضـو هیئت علمـی، آزاد) صرفاً یک رشته و یک دانشگاه را انتخاب و براساس مفاد راهنما ثبت نام کنند. پس از ثبت نام و انتخاب رشته، تغییر رشته به هیچ عنوان مجاز نیست. صرفاً به مدارک ثبت نامی که در مهلت مقرر ثبت نام و از طریق سایت اینترنتی مربوطه ارسال شود ترتیـب اثـر داده خواهد شد.

همچنین کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای سه شـنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ خرداد ۹۹ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی توزیع می شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز