نایب رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر گفت: با تمام تلخی این روزها باید در مدیریت شهری و در سطح ملی از این سوگ و دشواری‌ها درس گرفت و در سطوح مختلف مدیریتی به مدیریت فرهنگی و اجتماعی بحران توجه کرد.

به گزارش مرور نیوز،  الهام فخاری ، نایب رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر در تذکری در خصوص مدیریت فرهنگی و اجتماعی بحران در جلسه امروز شورا اظهار کرد: آنچه در طول هفته قبل بر کشور گذشت، سراسر التهاب و تنش بود. اکنون بیش از همیشه روشن است که در انواع حوادث چه طبیعی و چه انسان ساخته چه خطای سهوی چه حادثه یا اقدام عمدی، دچار ناهماهنگی‌هایی بخصوص در حوزه مدیریت اجتماعی و فضای فرهنگی هستیم.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تاکید کرد: با تمام تلخی این روزها باید در مدیریت شهری و در سطح ملی از این سوگ و دشواری‌ها درس گرفت و در سطوح مختلف مدیریتی به مدیریت فرهنگی و اجتماعی بحران توجه کرد.

فخاری افزود: در این روزهای سخت به افرادی نیاز است که اعتماد جامعه به آنها عمیق و مستحکم است. مدیریت بحران را نباید به سازه‌های پناهگاهی، اورژانس و نیروی واکنش سریع محدود کرد. برای مدیریت فرهنگی بحران نیازمند بازنگری، سرمایه گذاری و مهارت آموزی هستیم.

عضو شورای شهر در تذکر دیگری به نهادهای انتخابی و انتصابی گفت: واقعیت آن است که باید درس بگیریم و به خود تذکر دهیم، دروغ نگوییم خرد و کلان، کم یا زیاد؛ خودمان به خودمان رحم کنیم. راست بگوییم، درست بگوییم و به‌هنگام پیش از اینکه دیر شود پیش از آنکه فاجعه عمیق‌تر شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز