شهردار تهران در جلسه شورای شهر گفت: امسال ۴۷ درصد بودجه عمرانی و ۳۷ درصد آن هزینه ای و در نهایت حدود ۱۵ درصد هم تملک دارایی است.

به گزارش مرور نیوز،  پیروز حناچی ، شهردار تهران در جلسه علنی امروز شورای شهر به هنگام ارایه بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران اظهار کرد: ما مدیون آن عزیزانی هستیم که جان خودشان را برای پیروزی انقلاب فدا کردند.

وی افزود: امروز بلافاصله بعد از تصویب متمم بودجه سال ۹۸ و براساس آن قوای که داده بودیم بودجه سال ۹۹ را تقدیم شورا کردیم.

شهردار تهران تصریح کرد: براساس تاکید شورای شهر تهران سقف بودجه پیش بینی شده را هم رعایت کردیم.

حناچی گفت: مهمترین موضوعات درباره بودجه این است که رقم کل بودجه ۲۴.۹ درصد افزایش داشته و سقف بودجه بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد خواهد بود.

وی ادامه داد: تعیین این رقم با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور نشان می دهد که به سمت بهبود شاخص ها حرکت کردیم و رونق بیشتر را هدف گذاری کرده ایم.

شهردار تهران با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: داریم تلاش می کنیم شرایط بد اقتصادی کشور را از تهدید به فرصت تبدیل کنیم.

حناچی گفت: بودجه های عمرانی به میزان ۴۳ درصد افزایش داشته است اما هزینه ها تنها ۲۴ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: سهم منابع پایدار از ۳۴ درصد به ۳۷ درصد افزایش یافته است و جمع درآمدها ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود که ۴۰ درصد افزایش داشته است.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: بودجه پروژه های عمرانی با ۴۳ درصد رشد به ۱۴ هزار میلیارد رسیده است و برای بازپرداخت دیون مبلغی برابر با ۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

حناچی ادامه داد: مهمترین شاخصه بودجه ۹ ۹ پیاده سازی برنامه اولویت محور است که ۱۰۹ پروژه به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: امروز در شهرداری تهران در حال تغییر خط هستیم و بخش عمده بودجه امسال ما در مقیاس محلی هزینه خواهد شد.

حناچی گفت: در حوزه حمل و نقل و عمران برای توسعه خطوط مترو اعم از خطوط ۶ و ۷ و خطوط آنتنی مترو بودجه ۳.۴ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته ایم.

شهردار تهران تصریح کرد: بیش از ۴۰۰ میلیارد برای ساخت و مناسب سازی پیاده روهای شهر و همچنین ۵۰۰ میلیارد برای نوسازی و بهسازی آسفالت بزرگراه ها در نظر گرفته ایم. 

وی گفت: در حوزه شهرسازی و معماری برای پروژه های توسعه محله ای ۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

امسال ۴۷ درصد بودجه عمرانی و ۳۷ درصد آن هزینه ای و در نهایت حدود ۱۵ درصد هم تملک دارایی است.

امسال برای اولین بار موضوعات مهم شهر تهران را به همفکری عمومی گذاشتیم و تلاش کردیم تا مشکلات شهر را از طریق همفکری عمومی و‌خرد جمعی حل و فصل کنیم.

وی ادامه داد: ۱۵ پروژه با اعتبار ۸۵۵ میلیارد تومان به عنوان طرح‌های بازآفرینی در بودجه سال آینده پیش بینی شده است. همچنین ۶۴۰ میلیارد تومان در بحث مجتمع‌های ایستگاهی در نظر گرفته شده است.

حناچی در تشریح بودجه حوزه اجتماعی و فرهنگی گفت: مجموعا در این حوزه ۵۳۳ میلیارد تومان شامل توسعه گردشگری تهران و احداث دو گرمخانه مرکزی و تکمیل تجهیز مرکز آیینی صبا در نظر گرفته شده است. در حقیقت سال آینده برنامه‌های خاصی برای تهران ۱۴۰۰ خواهیم داشت.

وی در تشریح بودجه خدمات شهری و محیط زیست نیز به اختصاص رقم ۵۰۰ میلیارد تومان برای احداث بوستان‌های جدید اشاره کرد.

حناچی افزود: قطعا در سال آینده بوستان چهار باغ، فاز دوم بوستان ولایت، تکمیل بوستان گل‌ها، هرندی و کمربند سبز شهر تهران مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین تملک باغات محلی و احداث بوستان‌های محلی در مناطقی با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان لحاظ خواهد شد. در بخش ارتقای مدیریت پسماند نیز رقم ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

حناچی ادامه داد: برای بخش ایمنی مدیریت بحران بیش از یکهزار میلیارد تومان و ۷۶ میلیارد تومان برای تکمیل و احداث پایگاه‌های مدیریت بحران و سامانه هوشمند هشدار سیل در نظر گرفته شده است. همچنین ۲۰۰ میلیارد تومان در حوزه هوشمندی سازی هزینه خواهد شد.

وی تاکید کرد: در بخش‌های دیگری همچون بازنشستگی و بازخریدی ۳۴۱۲ نفر از پرسنل شهرداری تهران رقم ۷۹۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده و کمک هزینه سازمان‌ها و شرکت‌ها ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است. با این نگاه به سازمان‌ها و شرکت‌ها به این نتیجه می‌رسیم که باید به سمت بهره‌وری بیشتر این سازمان‌ها و شرکت‌ها پیش برویم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز