صبح امروز مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی واقع در خیابان خیام به طور رسمی افتتاح شد.

به گزارش مرور نیوز، با حضور آیت الله سید ابراهیم رییسی ، رییس قوه قضاییه مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به طور رسمی افتتاح شد.

این مجتمع در خیابان خیام قرار دارد و ریاست آن بر عهده قاضی مسعودی‌ مقام از قضات دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز