رییس شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی گفت: اخیرا رای پرونده گروه آبداران اصفهانی صادر شده است.

به گزارش مرور نیوز، قاضی مسعودی مقام، رییس شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در خصوص پرونده موسوم به امان اظهار کرد: این پرونده ۱۶ متهم دارد که اتهام ۵ نفر از آنها معاونت و مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی است.

وی ادامه داد: میزان تخلفات در این بخش از پرونده بیش از ۶۰ میلیارد تومان است که البته متهم ردیف اول «داریوش امان کی یکانی» سابقه محکومیت کیفری دیگری هم در این شعبه دارد که به پرونده گروه آبداران اصفهانی که اخیراً رأی آن صادر شده است.

قاضی مسعودی مقام اظهار داشت: متهمان مشارکت و معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی بازداشت هستند که فردا به اتهامات آنها رسیدگی می‌شود.

وی گفت: پرونده تخلفات گروه شاملویی و گروه عادلیان در بانک سرمایه نیز آماده است که به نوبت رسیدگی خواهد شد.

رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی تصریح کرد: رسیدگی به تخلفات متهمان گروه جهانبانی در پرونده بانک سرمایه نیز تمام شده و در مرحله انشای رأی است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز