مدیر کل نام نویسی و حساب های انفرادی تامین اجتماعی اظهار کرد: هنگام تعویض دفترچه درمانی تامین اجتماعی، نسخه‌های موجود در دفترچه قبلی از درجه اعتبار ساقط می شوند.

به گزارش مرور نیوز، بهروز کریمی، مدیر کل نام نویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت: به علت صیانت از منابع سازمان تامین اجتماعی، پیشگیری از تضییع حقوق ذینفعان و ممانعت از سوء استفاده‌های احتمالی، در زمان تعویض دفترچه درمانی ، نسخه‌های موجود در دفترچه قبلی از درجه اعتبار ساقط می شوند.

وی گفت: از آنجا که ممکن است نسخ خام دفترچه های تعویضی، مفقودی و یا سرقتی، مورد سوء استفاده توسط افراد سودجو قرار گیرد و از این طریق خسارات قابل توجهی به این سازمان ، بیمه شده ها و افراد ذینفع وارد شود، در هنگام تعویض دفترچه، نسخ دفترچه قبلی از درجه اعتبار ساقط می شود.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این مکانیسم ممکن است در مواردی نسخههای دارو، آزمایش و... که هنوز توسط مراکز مربوطه مورد استفاده قرار نگرفته اند نیز ابطال و مشکلاتی برای مخاطبان ایجاد شود، از این رو به منظور به حداقل رساندن تبعات مکانیسم یادشده برای مخاطبان، کاربران سیستم خدمات متمرکز دفترچه درمانی در شعب و کارگزاری ها قبل از تعویض دفترچه در صورت مشاهده نسخ استفاده نشده موضوع را به بیمه شده اطلاع می دهند.

مدیر کل نام نویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی همچنین از بیمه شدگان خواست حتی المقدور پس از اتمام تمامی برگهای دفترچه و بهره برداری از آنها در مراکزی از قبیل داروخانه ها، آزمایشگاهها و ... اقدام به تعویض دفترچه کنند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز