وزیر آموزش و پرورش گفت: مدرسه جایگاه انسان سازی است. هر اثر دیگری محدود به دوره های خاصی می‌شود جز اثر یادگیری بر ذهن انسان ها که جاودانه مانده و همواره با انسان است.

به گزارش مرور نیوز،  محسن حاجی میرزایی ، وزیر آموزش و پرورش در آیین بازگشایی مدرسه دخترانه مولود اسلامیه که به همت خیران نیک اندیش برادران عبدالحامد و محمدتقی معتمدیان در منطقه 8 آموزش و پرورش تهران احداث شده است با اشاره به اینکه همه نظام هستی در کار ساختن و پروراندن است گفت: برخی ساختن ها غریزی است و بدون اراده خداوند میسر نیست. به عنوان مثال زنبور عسل شهد را می مکد و عسل تولید میکند و در قرون و اعصار این کار را کرده است و ادامه می دهد.

وی افزود: زمین نیز بذر و نهال را در درون خود می پروراند و میوه های متنوع و گل های رنگارنگ را تحویل می دهد. هر موجودی در کار ساختن و پرداختن است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه انسان ها نیزاز بدو تولد در تکاپوی ساختن و پروراندن خود و جامعه شان هستند گفت: تفاوت آنها با سایر موجودان نظام هستی در این است که آنها خودشان می توانند تصمیم بگیرند که چه چیزی را بپرورانند. 

وی بیان کرد: ساختن توسط انسان ها تابع اراده آگاهانه، شعور، فرهنگ، تمدن و تاریخ، درجه هوشمندی و درجه مسئولیت پذیری آنهاست و دراین میان برخی از انسان ها چیزهایی می سازند که جاودانه می شود.

حاجی میرزایی با اشاره به اینکه وجود برخی پربرکت است و برکات وجودی بسیاری دارند اظهار کرد: ما به چنین افرادی غبطه می‌خوریم که از این برخورداری های فنا شده و در حال نابودی، آثاری را به جا می گذارند که ماندگار می‌شود. تنها وجه ماندگار امور، وجه الهی است.

وی افزود: ما باید نقش آفرینی کنیم و نشان دهیم چه فرهنگ و فهم و دانشی داریم. تفاوت انسان ها در همین جاست که مشخص می شود. یک شخص می‌تواند از ترکیبات فلزات و یا موادشیمیایی یک واحد تولیدی با ارزش افزوده بالا راه اندازی کند ولی یک نفر نمی تواند. پویایی یک اثر به ویژگی های فرد سازنده نیز بستگی دارد. چیزی که می سازیم معرف شخصیت فکری ماست.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مدرسه ساختمانی مانند مابقی ساختمان ها نیست گفت: مدرسه زمزمه بیداری، کانون هوشیاری و محل شکل گیری هویت انسان هاست.

وی تاکید کرد: مدرسه جایگاه انسان سازی است. هر اثر دیگری محدود به دوره های خاصی می‌شود جز اثر یادگیری بر ذهن انسان ها که جاودانه مانده و همواره با انسان است. 

حاجی میرزایی با بیان اینکه کسی که مدرسه می سازد شخصیت می سازد و مجالی فراهم می‌کند که این نسل یاد بگیرد گفت: امروز در آموزش و پرورش معتقدیم یادگیری تنها محصول کتاب و کلاس نیست بلکه تمام آنات و لحظات و اماکن در مدرسه بخشی از عناصر یادگیری اند. 

وی ضمن تقدیر از برادران معتمدیان که به پاسداشت مقام مادر این مدرسه را ساخته اند گفت: اولین معلمان انسان زنان و مادران هستند. همان صفاتی که برای معلمان برمیشمریم میتوان برای مادران هم نام برد. باید تمام قد به حرمت مادران ایستاد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز