فرصت ثبت نام آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی فلوشیپ سال ۹۹ تمدید شد.

 به گزارش مرور نیوز، فرصت ثبت نام آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی فلوشیپ سال ۱۳۹۹ بازهم تمدید شد.

بر اساس زمان تمدید شده داوطلبان از امروز ۲۰ اسفند تا روز پنجشنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۸ فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.

مرحله کتبی آزمون پذیرش در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۹ وفق مصوبات شـورای آموزش پزشکی و تخصصی به صورت متمرکز و الکترونیک توسط دانشگاه های مجری برنامه آموزشی در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۹ خرداد ۹۹ برگزار می شود.

مرحله شفاهی (به صورت منفـرد یـا ترکیبـی از روش هـای PMP  و OSCE و مصـاحبه ساختارمند یا سایر روش های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود) در روزهای ۲ تا ۴ تیرماه ۹۹ در یکی از دانشگاه های سطح تهران برگزار خواهد شد.

شرایط لازم جهت شرکت در آزمون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی درج شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز