ساعت رسمی کشور از امشب اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.

به گزارش مرور نیوز، ساعت رسمی کشور ساعت 24 امشب (اول فرودین)، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.

این تغییر ساعت، همه ساله بر اساس قانون مصوب مجلس انجام می‌شود.

در قانون مذکور آمده است که ساعت رسمی کشور در ابتدای فصل بهار یک ساعت به جلو و در ابتدای فصل پاییز یک ساعت به عقب کشیده می‌شود.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز