جدول اوقات شرعی تهران فروردین سال 99 منتشر شد.

به گزارش مرور نیوز، جدول اوقات شرعی تهران فروردین سال 99 منتشر شد.

روز تاریخ تاریخ قمری اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
جمعه ۱۳۹۹/۱/۱ ۲۵ رجب 04:44 06:08 12:12 18:16 18:34 23:30
شنبه ۱۳۹۹/۱/۲ ۲۶ رجب 05:43 07:06 13:11 19:17 19:35 00:30
یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۳ ۲۷ رجب 05:41 07:05 13:11 19:18 19:36 00:29
دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ ۲۸ رجب 05:39 07:04 13:11 19:19 19:37 00:29
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۵ ۲۹ رجب 05:38 07:02 13:11 19:20 19:38 00:29
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱/۶ ۳۰ رجب 05:36 07:01 13:10 19:20 19:39 00:28
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۷ ۱ شعبان 05:35 06:59 13:10 19:21 19:39 00:28
جمعه ۱۳۹۹/۱/۸ ۲ شعبان 05:33 06:58 13:10 19:22 19:40 00:28
شنبه ۱۳۹۹/۱/۹ ۳ شعبان 05:32 06:56 13:09 19:23 19:41 00:27
یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۰ ۴ شعبان 05:30 06:55 13:09 19:24 19:42 00:27
دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۱ ۵ شعبان 05:29 06:53 13:09 19:25 19:43 00:27
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۱۲ ۶ شعبان 05:27 06:52 13:08 19:25 19:44 00:26
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۳ ۷ شعبان 05:25 06:51 13:08 19:26 19:44 00:26
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۴ ۸ شعبان 05:24 06:49 13:08 19:27 19:45 00:25
جمعه ۱۳۹۹/۱/۱۵ ۹ شعبان 05:22 06:48 13:08 19:28 19:46 00:25
شنبه ۱۳۹۹/۱/۱۶ ۱۰ شعبان 05:21 06:46 13:07 19:29 19:47 00:25
یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۷ ۱۱ شعبان 05:19 06:45 13:07 19:30 19:48 00:24
دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۸ ۱۲ شعبان 05:17 06:44 13:07 19:30 19:49 00:24
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۱۹ ۱۳ شعبان 05:16 06:42 13:06 19:31 19:50 00:24
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱/۲۰ ۱۴ شعبان 05:14 06:41 13:06 19:32 19:50 00:23
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۲۱ ۱۵ شعبان 05:13 06:39 13:06 19:33 19:51 00:23
جمعه ۱۳۹۹/۱/۲۲ ۱۶ شعبان 05:11 06:38 13:06 19:34 19:52 00:22
شنبه ۱۳۹۹/۱/۲۳ ۱۷ شعبان 05:09 06:37 13:05 19:35 19:53 00:22
یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۲۴ ۱۸ شعبان 05:08 06:35 13:05 19:35 19:54 00:22
دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۲۵ ۱۹ شعبان 05:06 06:34 13:05 19:36 19:55 00:21
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱/۲۶ ۲۰ شعبان 05:05 06:33 13:05 19:37 19:56 00:21
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱/۲۷ ۲۱ شعبان 05:03 06:31 13:04 19:38 19:56 00:20
پنجشنبه ۱۳۹۹/۱/۲۸ ۲۲ شعبان 05:02 06:30 13:04 19:39 19:57 00:20
جمعه ۱۳۹۹/۱/۲۹ ۲۳ شعبان 05:00 06:29 13:04 19:39 19:58 00:20
شنبه ۱۳۹۹/۱/۳۰ ۲۴ شعبان 04:58 06:28 13:04 19:40 19:59 00:19
یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۳۱ ۲۵ شعبان 04:57 06:26 13:03 19:41 20:00 00:19
عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز