سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه ۲۶ میلیارد تومانی شهرداری تهران به دلیل گران فروشی و استفاده از اماکن ورزشی خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره جریمه میلیاردی شهرداری تهران اظهار کرد: براساس شکایت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از شورای شهر تهران مبنی بر گرانفروشی و استفاده از اماکن ورزشی شهرداری و همچنین افزایش نرخ عوارض ورودی محدوده طرح ترافیک در شعبه بدوی و تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران ،هر دو مورد برائت گرفتند که با اعتراض مجدد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان واجرای امر از طرف وزیر دادگستری به ریاست سازمان شعبه ۴ عالی سازمان تعزیرات حکومتی مجددا مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به عوارض محدوده طرح ترافیک گفت: سازمان تعزیرات حکومتی به شهرداری تهران و شورای شهر به دلیل گران فروشی و استفاده از اماکن ورزشی برات داد و  شهرداری تهران را به مبلغ ۲۶ میلیارد تومان و به میزان دوبرابر تخلف انجام شده در آن مدت زمان جریمه نقدی کرده که  صدور رای  براساس نظر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بود.

رایگانی گفت: رای صادره قطعی و لازم اجرا است که هم اکنون در حال اجرای حکم هستیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز