رئیس شورای اسلامی شهر تهران از پیشنهاد شلاق برای اعضای تأخیر کننده در جلسه علنی خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود نسبت به تاخیر در آغاز جلسه شورای شهر تهران به رئیس شورای شهر اعتراض کرد.

او با بیان اینکه طبق دستور شروع جلسه باید ساعت ۸:۴۵ باشد اظهار کرد:، اما در حال حاضر ۴۵ دقیقه از این زمان گذشته و هنوز وارد دستور نشده ایم.

در ادامه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به اظهارات خلیل آبادی گفت: برای همین ساعت شروع جلسات را از ۹ تا ۱۱ به ۹ تا ۱۲ تغییر داده‌ایم تا زمان از دست رفته جبران شود.

اما خلیل آبادی نسبت به پاسخ محسن هاشمی قانع نشد و گفت: باید فکری اساسی برای این موضوع کنید و مکانیزمی فراهم کنید تا همه اعضا بر اساس ساعت اعلام شده در جلسه حضور یابند.

در نهایت هاشمی از خلیل آبادی پرسید: آیا قبول می‌کنید اعضایی را که دیر می‌رسند شلاق بزنیم؟ که خلیل آبادی گفت نه شلاق نمی‌خواهد.

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز