برخی از اعضای شورای شهر تهران در پی درگیری لفظی محسن هاشمی با محمد سالاری صحن علنی را ترک کردند.

به گزارش مرور نیوز، صبح امروز در روند بررسی نامه شرکت آبفا برای تأمین منابع مالی در شورای شهر تهران پیشنهادات برخی از اعضای شورای شهر از سوی محسن هاشمی رئیس شورای مطرح نشد که همین امر موجب شد تعدادی از اعضای شورای شهر تهران از جمله محمد علیخانی، محمد سالاری، حسن خلیل آبادی صحن شورای شهر را ترک کنند.

گفتنی است در روند بررسی دستور تأمین منابع مالی برای شرکت آب و فاضلاب استان تهران، اعضای شورای شهر تهران ابتدا به خروج این دستور رأی مخالف دادند و سپس کلیات آن با ۱۲ رأی موافق به تصویب رسید.

محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران پس از تصویب کلیات طرح که به دلیل مطرح نشدن پیشنهاد خود در صحن علنی عصبانی شده بود، گفت: آقای هاشمی شما نماینده و منتخب ما هستید که رئیس شورا شدید و این اجازه را ندارید که پیشنهادات ما را مطرح نکنید.

محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران نیز در پاسخ گفت: من به عنوان رئیس شورای شهر تصمیم می‌گیرم که پیشنهاد مطرح نشود و از شما آقای سالاری می‌خواهم که جو را متشنج نکنید.

در این لحظه برخی از اعضای شورای شهر تهران خطاب به رئیس شورای شهر تهران گفتند: اگر قرار است پیشنهادات ما مطرح نشود، ماندن ما در جلسه برای چیست و ما صحن را ترک می‌کنیم.

در این لحظه هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت: می‌توانید بروید.

همین جمله نیز کافی بود تا محمد علیخانی، محمد سالاری و حسن خلیل آبادی به نشانه اعتراض صحن شورای شهر تهران را ترک کنند.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز