رئیس سازمان زندان ها از قرنطینه زندانیان به مرخصی رفته پیش از ورود به فضای عمومی زندان خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به پایان مهلت مرخصی بخشی از زندانیان مشمول بخشنامه ریاست قوه قضاییه به ارایه گزارشی از تمهیدات در نظر گرفته شده برای قرنطینه این افراد پیش از ورود به فضای عمومی زندان پرداخت.

رئیس سازمان زندان ها افزود: ۱۶ هزار نفر از زندانیانی که به مرخصی رفته بودند با مرخصی پایان حبس دیگر به زندان باز نخواهند گشت.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز