سیدیاسر رایگانی از محکومیت شرکت سایپا سیتروئن در تهران با شکایت مردم خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد: با شکایت 12 نفر از هموطنان از شرکت سایپا سیتروئن در تهران، پرونده ای به اتهام گرانفروشی تشکیل شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: پس از رسیدگی به پرونده و احراز تخلف، نهایتاً شعبه پنجم تجدیدنظر تعزیرات استان تهران، مدیرعامل این شرکت را به پرداخت 15 میلیارد و 996 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و ممهور کردن پروانه به مهر تخلف اول و همچنین پرداخت مبلغ 7 میلیارد و 998 میلیون ریال وجه اضافه دریافتی در حق شاکیان محکوم کرد.

 

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز