معاون کل وزارت بهداشت اعلام کرد از فردا ارائه خدمات به افراد فاقد ماسک ممنوع می شود.

به گزارش مرور نیوز، ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت در شبکه خبر، گفت: از فردا ارائه خدمات در ادارات دولتی و اماکن عمومی مثل پاساژ‌ها و مراکز خرید که محل تجمع هستند به افرادی که ماسک ندارند، ممنوع است.

معاون کل وزارت بهداشت تاکید کرد: کارکنان دولتی که در محل کار ماسک نداشته باشند، غیبت خواهند خورد و به آنها تذکر داده می‌شود؛ به عبارت دیگر با فرصت حدود دو هفته‌ای که داده شد ماسک تامین شده است و ارائه خدمت به افرادی که ماسک ندارند به طور کلی ممنوع است.

 

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز