سامانه مشعل در سازمان زندان‌ها رونمایی شد.

به گزارش مرور نیوز، پیش از ظهر امروز سامانه مشعل در سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به منظور بهبود عملکرد این سازمان، رونمایی شد.

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از همه صاحب نظران، اندیشمندان، هم وطنان دغدغه مند، مددجویان و خانواده‌هایشان دعوت می‌کند، برای بهبود عملکرد و یا در صورت مواجهه با هرگونه تخلف در حوزه مسؤولیت سازمان زندان‌ها، انتقاد، پیشنهاد و گزارشات خود را در فضای مجازی به شماره۰۹۰۲۰۰۳۶۰۰۱ ارسال کنند.

 

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز