۲۲ هزار و ۷۱۰ نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع در سه ماه نخست سال به پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند.

به گزارش مرور نیوز، پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد که در سه ماهه اول سال جاری ۲۲ هزار و ۷۱۰ نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی ۲۵ هزار و ۷۴۹ نفر اعلام شده بود ۱۲درصد کاهش یافته است.

بنابر این گزارش از کل مراجعین به دلیل آسیب های ناشی از نزاع درسه ماهه اول سالجاری ۱۴ هزار و ۷۴۲نفر مرد و ۷۹۶۸ نفر زن بوده اند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز