صبح امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استثنایی با دستور حاجی میرزایی اختیارات بیشتر به آموزش و پرورش استثنایی استان ها واگذار شد.

به گزارش مرور نیوز، از سوی وزیر آموزش و پرورش مصوبه سی و دومین جلسه شورای آموزش و پرورش استثنایی جهت اجرا به استان ها ابلاغ شد و بر اساس مصوبه سی و دومین جلسه شورای سازمان آموزش و پرورش استثنایی، ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان ها جهت تسریع و بهبود روند اعتبارات ابلاغی، نظارت دقیق بر هزینه ها، نظارت بر امور آموزشی، توانبخشی و پرورشی، ساماندهی نیروهای مدارس استثنایی، از اختیارات بیشتری برخوردار می شوند.

در این مصوبه بر انتصاب عامل ذیحساب در ادارات آموزش و پرورش استثنایی به منظور ایجاد تسهیلات لازم در نحوه انجام هزینه ها و جلوگیری از کارهای تکراری و بهبود اجرای امور تأکید شده است.

طبق مصوبه مذکور، همچنین مدیران کل آموزش و پرورش استان ها، صدور احکام و مقررات مربوط به کارکنان آموزش و پرورش استثنایی را به رؤسای ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان ها تفویض می کنند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز