عضو شورای اسلامی شهر تهران از کاهش ۳۳ درصدی درآمد شهرداری تهران در سال جاری خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، سید حسن رسولی عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز درباره حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران گفت: در بخش عملکرد حساب درآمد، شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملکردی چهار ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 101 هزار و 915 میلیارد ریال اقدام کند. طی این دوره چهار ماهه مبلغ 58 هزار و 803 میلیارد ریال معادل 58 درصد درآمد کسب کرده است.

وی ادامه داد: طی چهار ماهه مذکور کسری عملکرد 43 هزار و 112 میلیارد ریال معادل 42 درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده می شود و از کل درآمد چهار ماهه مبلغ 16 هزار و 714 میلیارد ریال معادل 28درصد آن درآمد پایدار و 72 درصد آن درآمد ناپایدار است.

خزانه دار شورای شهر تهران درباره عملکرد هزینه ای شهرداری در این مدت نیز گفت: در این دوره، شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ 89 هزار و 884 میلیارد ریال هزینه کند که طی دوره مذکور مبلغ 57 هزار و704  میلیارد ریال معادل 64 درصد هزینه در دفاتر ثبت شده است. که از این مبلغ 99.7 درصد آن بصورت پرداخت های نقدی است و 0.3 درصد آن غیرنقدی است.

رسولی درباره عملکرد حساب درآمد و هزینه تیر ماه نیز گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است، در برش عملکردی تیر ماه خود نسبت به تامین منابع در سقف 25 هزار و 479 میلیارد ریال اقدام کند که در این ماه مبلغ 17 هزار و 114 میلیارد ریال معادل 67 درصد درآمد کسب شده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: از کل درآمد تیرماه مبلغ 4 هزار و 79 میلیارد ریال معادل 24 درصد آن درآمد پایدار و 76 درصد آن درآمد ناپایدار است.

وی ادامه داد: شهرداری تهران در تیر ماه تا سقف 22 هزار و 471 میلیارد ریال اجازه هزینه کرد داشته که با اعلام مبلغ 17 هزار و 590 میلیارد ریال در تیر ماه تقریباً معادل 78 درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده است. که از این مبلغ 99.1 درصد آن بصورت پرداخت های نقدی است و 0.9 درصد آن غیرنقدی است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، تاکید کرد: کسب درآمد، نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و از 91 درصد در سال 98 به 58 درصد در سال جاری رسیده است. کاهش 33 درصدی کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل شاخص مهم و تامل برانگیز است.

رسولی گفت: کسری تحقق درآمدی 42 درصدی در بسیاری از حوزه های ماموریتی شهرداری بویژه در بخش تملک دارایی ها آثار وضعی ناگواری می گذارد.

وی ادامه داد: از کل درآمد چهار ماهه شهرداری 28 درصد آن درآمد پایدار و 72 درصد آن درآمد ناپایدار است. در مدت مشابه سال گذشته از کل درآمد وصولی 31 درصد آن از درآمد پایدار و 69 درصد آن از درآمد ناپایدار حاصل شده است که کاهش سه درصدی درآمد پایدار نسبت به مدت مشابه سال قبل شاخص مهمی قلمداد می شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز