محمد سالاری عضو شورای شهر تهران بیان کرد بنابر مفاد صریح قانون نامگذاری‌ها از اختیارات نهاد شوراهای شهر و روستا است.

به گزارش مرور نیوز، محمد سالاری عضو شورای شهر تهران در تذکری به شهردار و هیأت تطبیق فرمانداری تهران در مورد نامگذاری خیابان‌ها گفت: اجرای مصوبات شورای شهر توسط شهردار تهران الزامی است.

وی افزود: هیأت تطبیق فرمانداری تهران با برخی از مصوبات شورای شهر در خصوص نامگذاری‌های جدید خیابان‌‌ها مخالفت کرده که باید توجه داشت بنابر مفاد صریح قانون نامگذاری‌ها از اختیارات نهاد شوراهای شهر و روستا در کشور است.

عضو شورای شهر تهران بیان داشت: فرمانداری تهران و نماینده دولتی آن که شعارش قانون‌گرایی بوده با مصوبات شورای شهر در خصوص نامگذاری‌ةا مخالفت کرده است که من از رئیس و اعضای شورای شهر و مدیریت شهری درخواست دارم نسبت به تشکیل جلسه‌ای با فرماندار تهران موضوع نامگذاری خیابان‌ها  را عملیاتی کنند.

سالاری در پایان تأکید کرد: اعضای شورای شهر خواستار صدور دستور اجرای مصوبات قانونی شورای شهر توسط شهردار تهران هستند.

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز