مدیر عامل شرکت مترو با اشاره به اینکه توسعه شاخه شمالی خط ۳ متروی تهران در دستور کار قرار گرفته است بیان کرد خوشبختانه منطقه یک با دارا بودن املاک قابل استفاده برای تامین سرمایه گذار و امکان همکاری با شرکت مترو شرایط خوبی را دارد.

به گزارش مرور نیوز، علی امام مدیر عامل شرکت مترو با اشاره به آنکه بر اساس طرح جامع حمل و نقل ریلی تهران، توسعه شاخه شمالی خط ۳ متروی تهران در دستور کار قرار دارد، گفت: خوشبختانه با تصویب طرح جامع حمل و نقل ریلی تهران در سال ۹۸ تمام نیازهای پایتخت در حوزه خطوط ریلی منظور شده است.

مدیر عامل شرکت مترو با اشاره به اینکه خوشبختانه منطقه یک با دارا بودن املاک قابل استفاده برای تامین سرمایه گذار و امکان همکاری با شرکت مترو شرایط خوبی را دارد، گفت: پیش بینی می شود یک سوم تامین اعتبارات مالی این پروژه از طریق منابع دولتی و شهرداری انجام شود و مقدار باقیمانده از طریق سرمایه گذارانی که بخش سرمایه گذاری شرکت مترو پیگیری آن را بر عهده دارد، فراهم گردد.

او با اشاره به اینکه خوشبختانه گروه‌های مختلفی جهت مشارکت در این پروژه اعلام آمادگی کرده اند، اظهار کرد: همچنین شهرداری منطقه یک می‌تواند از طریق توسعه مجتمع های ایستگاهی و تهاتر ملک و پروانه و نیز استفاده از ظرفیت‌های تبصره TOD برای تخصیص درآمدهای حاصل از شعاع ۳۰۰ متری ایستگاه های مترو، به توسعه شمالی خط ۳ کمک کند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز