محمدجواد حشمتی ظهر امروز از تشکیل مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به جرایم زمین خواری در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، محمدجواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران از تشکیل مجتمع قضائی ویژه رسیدگی به جرایم زمین خواری در آینده نزدیک خبر داد.

رئیس کل دادگستری تهران افزود: تغییر کاربری و تصرفات غیر قانونی در اراضی ملی، طبیعی و دولتی، جز مشکلات و معضلات همیشگی ما بوده و همواره موضوعات و پرونده‌های قضائی مهمی در این رابطه تشکیل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مدیران و اشخاصی که مسئولیت‌های کلیدی بر عهده دارند، باید حفظ و نگهداری این منابع اولویت آنان باشد؛ چرا که میراثی گرانبهاست و باید به عنوان سرمایه ملی برای نسل‌های آتی باقی بماند و تمامی دستگاه‌های دولتی با وجود مسائل و مشکلات موجود به هر طریق باید به تکالیف قانونی خود عمل کنند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران با اشاره به قوانین موجود تاکید کرد: در حال حاضر مقررات شفاف و صریحی در بحث حفظ و نگهداری اراضی ملی توسط دستگاه حاکمیتی وجود دارد و در قانون نیز در برخی از موارد نظر دستگاه‌های حاکمیتی مانند جهاد و کشاورزی به عنوان نظر کارشناس رسمی تعریف شده و دستگاه قضائی نیز موظف است آن را قبول کند.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز