اعضای کمیته ملی واکسن کرونا با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شدند.

به گزارش مرور نیوز، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر مسعود سلیمانی دودران رئیس مرکز کار آزمایی بالینی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دکتر مجید مختاری عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهشتی درمانی شهید بهشتی، دکتر سعیده فخر زاده رئیس اداره خون و فرآورده های بیولوژیک سازمان غذا و دارو را به عنوان اعضای کمیته ملی واکسن کرونا منصوب کرد.

در متن حکم وزیر بهداشت آمده است: «به موجب این ابلاغ به عنوان عضو کمیته ملی واکسن COVID-19 منصوب می‌شوید. انتظار می رود با هماهنگی و مشورت دیگر اعضای کمیته مذکور در پیگیری امور مربوط به ساخت واکسن در داخل کشور اقدام فرمایید».

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز