جلسه دادرسى الکترونیک به منظور تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع در خصوص پرونده دو متهم در تهران برگزار شد.

به گزارش مرور نیوز، براى اولین بار جلسه دادرسى الکترونیک به منظور تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع در خصوص پرونده دو متهم نگهدارى مواد مخدر در شعبه ٦ بازپرسى دادسراى عمومى و انقلاب ناحیه ٢٤ تهران ویژه مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.

مهدى مهرانگیز معاون دادستان تهران در این رابطه اظهار کرد: براى اولین بار در مجموعه دادسراى عمومى و انقلاب تهران حسب تأکیدات ریاست قوه قضائیه و بخش انفورماتیک دستگاه قضا به صورت ویدئوکنفرانسى از زندان قزلحصار تفهیم اتهام براى دو متهم انجام شد.

وی ضمن قدردانى از مسؤولان قوه قضائیه به منظور فراهم کردن زیرساخت‌ها براى برگزارى این جلسه به صورت آنلاین گفت: این اقدام در راستای سیاست‌هاى قوه قضائیه به منظور استفاده از لوازم الکترونیکى و تأمین زیرساخت‌ها توسط معاونت فناورى قوه قضائیه صورت گرفت.

مهرانگیز در حاشیه برگزارى اولین جلسه دادرسى الکترونیک در دادسراى عمومى و انقلاب تهران و در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به نقش دادرسى‌هاى الکترونیک در زمینه کاهش اطاله دادرسى افزود: سیاست قوه قضائیه بر این است که این رویه حتى بعد از کرونا هم ادامه پیدا کند. تلاش داریم همه شعب دادسرای مواد مخدر را به سیستم‌هاى الکترونیکى مجهز کنیم تا تمام شعب بتوانند از طریق ویدئوکنفرانس تفهیم اتهام را انجام دهند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز