ماموران معاونت نظارت بر اماکن عمومی از از ۱۴ هزار و ۳۸ واحد صنفی در شهر تهران در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و سلامت عمومی مردم بازدید کردند.

به گزارش مرور نیوز، با تلاش ماموران نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی از 14 هزار و 38 واحد صنفی در نقاط مختلف شهر تهران بازدید به عمل آمد و 11 واحد صنفی متخلف با دستور قضائی، پلمب شد.

برپایه این گزارش،دوم آذر ماه ماموران معاونت نظارت بر اماکن عمومی طی تعامل با سایر پایگاه های ده گانه پلیس امنیت عمومی پایتخت در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و سلامت عمومی مردم و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و با توجه به محدودیت های شدید در سطح شهر تهران از واحد های صنفی نقاط مختلف پایتخت بازدید کردند.

گفتنی است، در این طرح مأموران معاونت نظارت بر اماکن عمومی از 14هزار و 38 واحد صنفی بازدید و به 69متصدی متخلف واحد های صنفی اخطار کتبی و 41 واحد صنفی نیز به دلیل عدم رعایت کامل پروتکل های بهداشتی جریمه 300هزار تومانی دریافت کردند.

بنا براین گزارش، با هماهنگی های قضائی 11واحد صنفی که هیچ توجهی به پروتکل های بهداشتی نداشته وسلامت جامعه را به خطر انداخته بودند ، پلمب شدند.

همچنین به 7 هزار و 124 مراجعه کننده به واحدهای صنفی که بدون ماسک در این واحد ها حضور داشتند، تذکر لسانی استفاده از ماسک داده شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز