عوارض ممنوعه شورای اسلامی شهرها و روستاها صبح امروز توسط رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور اعلام شد.

به گزارش مرور نیوز، رئیس دیوان عدالت اداری طی نامه‌ای مصوبات ابطال شده شورای اسلامی شهرها در خصوص وضع عوارض را به جهت پیشگیری از تصویب عوارض غیرقانونی در شورای اسلامی شهرها و روستاها را به وزیر کشور اعلام کرد.

برابر ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، اعتراض نسبت به مقررات و آئین نامه‌های دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات عمومی غیر دولتی در صورتی که خلاف قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن تصویب شده باشند، توسط هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در راستای انجام وظایف قانونی در رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از مصوبات شوراهای اسلامی شهر، مبادرت به صدور آرا متعدد مبنی بر ابطال یا تأیید مصوبات شورای اسلامی شهرها در مورد تصویب عوارض نموده است و مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند مفاد رأی هیأت عمومی را در تصمیمات بعدی خود لحاظ کنند.

در راستای پیشگیری از تصویب مصوبات خلاف قانون و حفظ حقوق عامه، فهرست عناوین مصوبات شورای اسلامی شهرها، در مورد عوارض که در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، طی نامه‌ای از سوی رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور ارسال و اعلام گردید، ضروری است با توجه به الزام قانونی تبعیت از آرا هیأت عمومی، عناوین مصوبات ابطال شده به شوراهای شهر اعلام تا از تصویب مجدد موارد ابطال شده خودداری نمایند.

گفتنی است وزیر کشور پیرو نامه رئیس دیوان عدالت اداری، در تاریخ ۹۹/۹/۳۰ مصوبات ابطالی از سوی دیوان عدالت اداری را به فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی استان به منظور بهره برداری لازم و جلوگیری از تصویب مصوبات مغایر با آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابلاغ کرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز